مدیر گروه زبان‌شناسی

حامد مولایی کوهبنانی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

ایمیل: h.molaei AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

 

مدیران سابق گروه:

نام و نام خانوادگیرشتهدوره مدیریتتوضیحات
ابوذر اورکیمترجمی زبان انگلیسی1393-1395با عنوان سابق گروه زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه
رضا رضاییمترجمی زبان انگلیسی1395-1397با عنوان سابق گروه زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه
حامد مولایی کوهبنانیزبان‌شناسی1397-1399با عنوان سابق گروه زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه
سمیه دل‌زنده‌رویمترجمی زبان انگلیسی1399-1400با عنوان سابق گروه زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه
پریا رزم‌دیده زبان‌شناسی1400-1401