اعضای هیات علمی

گروه ايرانشناسي

محمد کشاورز
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری ایران‌شناسی - استادیار

ایمیل: m.keshavarz AT vru.ac.ir

 

فهیمه شکیبا
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری زبان‌های باستانی ایرانی -استادیار

ایمیل: f.shakiba  AT vru.ac.ir

رزومه

سمیه خانی پور
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری تاریخ ایران- استادیار

ایمیل: s.khanipour  AT vru.ac.ir

رزومه

گروه زبان‌شناسی

پریا رزم‌دیده
سمت : هیات علمی گروه زبان‌­شناسی
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

ایمیل: p.razmdideh AT vru.ac.ir

رزومه

حسین بازوبندی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

ایمیل: bazoubandi.h AT vru.ac.ir

حامد مولایی کوهبنانی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

 

ایمیل: h.molaei AT vru.ac.ir

 

مجید فصیحی هرندی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری زبان شناسی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۷۵۸

ایمیل: Harandi AT vru.ac.ir