ریاست دانشکده

دانشکده ایران‌شناسی

رئیس دانشکده

مجید فصیحی هرندی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری زبان شناسی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۷۵۸

ایمیل: Harandi AT vru.ac.ir