دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده ایران شناسی

اخبار دانشکده

افتتاح اولین مرکز مطالعات مجازی ایرانشناسی کشور

به مناسبت دهه سرآمدی آموزش اولین مرکز مطالعات مجازی ایرانشناسی کشور با حضور هیات ریئسه محترم دانشگاه،خانواده دکتر تجدد ،جناب آقای دکتراصغر محمدی خنامان و اعضای هیات علمی دانشگاه ولی ...
بیشتر بخوانید
iranshenasi4