دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده ایران شناسی

اخبار دانشکده

یادگاری‌های ریاست سابق دانشکده ایران‌شناسی برای دانشگاه

یادگاری‌های ریاست سابق دانشکده ایران‌شناسی برای دانشگاه خانم دکتر طاهره احمدی‌پور، دانشیار زبان­شناسی، که از ابتدای تشکیل دانشکدۀ ایران­شناسی تلاش­های بسیاری جهت استقرار در دانشکده و همچنین ایجاد رشتۀ ایران­شناسی ...
بیشتر بخوانید