تماس با ما

آدرس:

 رفسنجان، میدان امام خمینی- دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان- دانشکدۀ ایران­‌شناسی - کدپستی: 7718897111

شماره تماس:

03431312760

تلفکس:

پست الکترونیک: