صفحه نخست » اخبار و رویدادها » برگزاری سومین جلسه از سلسله نشست های مجازی جشن های ایرانی

برگزاری سومین جلسه از سلسله نشست های مجازی جشن های ایرانی

انجمن علمی دانشجویی ایران شناسی و مرکز مطالعات مجازی ایران شناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در ادامۀ سلسله نشست های مجازی جشن های ایرانی اقدام به برگزاری سومین جلسه با عنوان «جشن سده در تاریخ و  فرهنگ ایران» کردند. سخنران این جلسه دکتر زاگرس زند؛ دکترای تاریخ ایران باستان و استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی و دبیر نشست نیز دکتر محمد کشاورز؛ استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان بودند. این جلسه که در تاریخ یک شنبه ۱۰ بهمن ماه و به صورت مجازی برگزار گردید مورد استقبال دانشجویان و اساتید رشته­های مختلف قرار گرفت.