صفحه نخست » اخبار و رویدادها » درخشش انجمن زبان شناسی در یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

درخشش انجمن زبان شناسی در یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

 

فعالیت­ انجمن­های علمی دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در جشنواره درون دانشگاهی حرکت و در قالب ۹ حوزه مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس انجمن زبان شناسی در ۵ حوزه حائز مقام شد. انجمن زبان شناسی در دو حوزه «فعالیت خلاقانه» و «مسابقه علمی» به عنوان انجمن برگزیده در بین انجمن های علمی دانشگاه معرفی شد. در ضمن این انجمن در سه حوزه «نشریه علمی»، «دبیر» و «مشاوره» نیز حائز عنوان قابل تقدیر شد.

این موفقیت بر خانم دکتر پرییا رزمدیده؛ استاد مشاور انجمن، خانم فاطمه اولیا؛ دبیر انجمن و سایر اعضای انجمن و دانشجویان رشته زبان شناسی و همچنین گروه زبان شناسی و مطالعات ترجمه مبارک باشد.