صفحه نخست » اخبار و رویدادها » سخنرانی پیرامون مباحث ایران شناسی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب دانشگاه

سخنرانی پیرامون مباحث ایران شناسی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب دانشگاه

در تاریخ شنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۸ و همزمان با افتتاح نمایشگاه کتاب دانشگاه دو سخنرانی در رابطه با ایران شناسی و گردشگری در قالب نشست های علمی حاشیه این نمایشگاه با حضور هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد.

در سخنرانی اول خانم دکتر خانی پور –مدرس مدعو دانشکده ایران شناسی- در رابطه با علم گردشگری و راه کارهای رونق گردشگری در رفسنجان صحبت کردند.

سپس آقای دکتر محمد کشاورز استادیار ایران شناسی دانشکده ایران شناسی دکتر تجدد در سخنان خود در رابطه با ماهیت علم ایران شناسی به ابراد سخنرانی پرداختند.