دکتر سمیه دل زنده روی

صفحه نخست » دکتر سمیه دل زنده روی

تشکر از سمت قبلی خانم دکتر سمیه دل زنده روی

تشکر از سمت قبلی خانم دکتر سمیه دل زنده روی سرکار خانم دکتر سمیه دل زنده روی  با ...

انتصاب سرپرست جدید دانشکده ایران‌شناسی

انتصاب سرپرست جدید دانشکده ایران‌شناسی با صدرو حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان سرکار ...

انتصاب مدیر گروه زبان شناسی و مطالعات ترجمه

انتصاب مدیر گروه زبان شناسی و مطالعات ترجمه طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر ...